Η εταιρεία μας, Business Partner της Alcatel-Lucent, ασχολείται από το 1981 με ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογραφήσεις. Το SERVICE μας αποτελείται από Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, με ειδικές σπουδές στις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική. Συμμετέχοντες σε σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εμπλουτίζουν συνεχώς τις γνώσεις τους και κατέχουν πτυχία επιπέδου EXPERT .

Η εταιρεία μας imageΗ εταιρεία μας image
I BUILT MY SITE FOR FREE USING